Taje...záhady...jevy

Toto vás může zajímat

Kdysi dávno jsem dala dohromady skupinu lidí. Každý jednotlivý člověk z této skupiny má nějaké schopnosti. Vím, každý máme nějaké schopnosti, ale tyto jsou jiné. Takové ty, jak se říká " od pána Boha". Přesně mimo smyslové schopnosti,s kterými dokážeme pracovat na úrovni jemno-hmotných bytostí.

Vím, že k tomuto se již používají různé přístroje, ale my máme své smysly.

Jak a co?

Někteří z kolegů vidí bytosti, které nejsou pouhým lidským okem viditelné. Jiný dokáže bytosti slyšet a komunikovat s nimi, někdo vnímá energie a různé teplotní změny a další zvládá práci media, no a někdo ovládá téměř vše......

Díky těmto schopnostem, můžeme pomoci nejen těmto bytostem, ale i lidem, kteří se s něčím takovým setkali a nedovedou si vysvětlit, co se s nimi děje.

Stejně tak, proč je jejich dům, byt, zahrada nebo i domácí mazlíček najednou jiný....

Energie v domě je těžká, obyvatelům domu se nedaří spolu vycházet, dochází k hádkám, nemocem a negativní atmosféře. Čas od času zahlédnete procházející stín, občas něco spadne z poličky čí cinkají skleničky v kredenci. Dokonce máte pocit, že na vás někdo kouká, nebo dokonce sdílí vaše lože...

Co s tím?

Určitě nejdříve vyzkoušíte všechny reálné možnosti.

 • při nemoci - navštívíte lékaře - pochopitelně nic nezjistí

 • při divném chování vašeho mazlíčka / štěkání do prázdného rohu v pokoji,schovávání se pod postel při náhlém panickém strachu ..../ - navštívíte veterináře - pejsek nebo kočička nejeví známky nemoci

 • náhlé padání obrazů ze stěny, cinkání nádobí v kredenci nebo dokonce slyšitelné kroky na půdě - zavoláte patřičný institut, jestli náhodou v blízkosti vaší lokality nebylo zaznamenáno zemětřesení?

Ne,ne! Vše tedy vyloučíte a na konec nezbude nic jiného, než zavolat kněze nebo někoho, kdo ví o co jde....

Ne všichni v paranormální aktivity věří, ale dříve nebo později jsou nuceni uvěřit....

Pak vám můžeme pomoci my!!!

Pište, volejte...rádi pomůžeme všem, nebojte se požádat!

mob.: 606 500 155

8 magických sil

 1. Trpělivost - schopnost, jít na hranice vlivu negativních situací, nereagovat na ně dokonce ani v duchu. Je nutno zmíněnou sílu využívat, trénovat ji v době hladovky, nebo v době volního zadržení dechu. Tato síla umožňuje sestát tím, kým se chcete stát. Trpělivost musí být uvědomělá

 2. Postavit se překážkám - odvaha, rozvíjí se tím, že rozumně překonáváme potíže. Rozvoj této metody představuje komplikaci, potvrzení metod, během nichž vytváříme, vytváříme zvláštní volní tlak. Dokážeme překonat stále zvyšující se utrpení - výdrž v dýchání. Nakonec se povzneseme nad cizí vůli - těžká nemoc a stanete se svobodným - zdravým

 3. Přizpůsobivost - projevuje se v přijetí toho či onoho systému, lidí kolem. Nejde o sílu, ale o rozvoj schopnosti zachytit to , co vyvolává nervozitu a nepřízeň. Je to nepřijetí lidí a událostí. Když si to uvědomíte, budete povzneseni nad jakýkoliv konflikt jak uvnitř vaši osoby , tak mimo ni. Formování a přizpůsobování se potřebám dané situace.

 4. Spolupráce - jde o to, abyste se na všechny dokázali dívat jako na sobě rovné. To skupině dává sílu a jednotu. Spolupráce usnadňuje řešení problému. Je nutno lidem vnuknout nápad, aby spolupracovali, při určitých procedurách. Vlastní nemoc - nevyvádíte, nestěžujete, si nespílejte osudu. Nechcete po zdravích lidech, aby vám , nemocnému věnovali více pozornosti, než je nezbytně nutné. Pochopte zdravé lidi s jejich problémy a nenuťte je, aby setrvávali ve vaší přítomnosti nemocného člověka - karma

 5. Rozpoznávání - jde o schopnost vlastním myšlenkám, slovům a činům dávat správnou formu, ale i činům jiných lidí. / falešný a pravý diamant/. Zachovat kladné a důstojné myšlenky a vyhnat záporné a škodlivé. Odstraňují se za pomoci meditace a sebeanalýzy. Schopnost rozlišit skutečné od falešné, podstatné od druhořadé, důležitá je životní kvalita. Nutno poznáváním zvážit a ocenit tyto správné síly použijeme. Plán na míru, práce s vlastní karmou.

 6. Dělat úsudek - umožňuje se rychle, přesně a bez emocí se rozhodovat. K tomu je třeba být nad věcí, nad situací, emocemi a názory jiných lidí. Jasně chápat, co je špatné a co dobré. Meditace prostřednictvím chápání sebe sama intelektu dává jas a sílu a umožňuje s nadhledem posoudit okolní svět.

 7. Zabalení prázdných myšlenek - v jazyce duchovního vědomí znamená, že s sebou všude nenosíme negativní a bezduché myšlenky, což nás ochraňuje před duševní a fyzickou únavou. Když se cestou rozpoznávání a úsudku dopracujeme k mechanismu vlivu myšlenek, emocí a nálad na náš organismus, musíme to využít. Rozumové "kaše, kterou jsme si navařili", využívají vaši životní sílu a snaží se vám velet. Myšlenkové nedostatky narušují organismus a způsobují choroby. Držet se jen toho, co potřebujete a co je pro váš život prospěšné.

 8. Vypojení vlastních myšlenek - je možné i při nějaké činnosti. Při některých činnostech lze myšlenky vracet do vnitřního klidu, odpojit je. Díky tomu se myšlenky práce neúčastní/ pokud to není nutné/ a tak zbytečně neztrácíme duševní energii. Jde o kontrolu síly, která dává člověku obrovskou moc. Dojde k zachování energie organismu- jsme tedy prosti jakýchkoliv myšlenek. Největším spotřebitelem energie organismu je proces, při němž operujeme jakýmikoliv myšlenkami. Abychom tomu zabránili je nutno rozum za pomoci jeho samotného soustavně kontrolovat a přerušovat aktivní rozumovou činnost.

Psychický útok

Okolnosti mě donutily poinformovat o psychickém útoku.


Jak ho s jistotou poznáte?

Psychický útok se vyskytuje v mnoha podobách. Forma psychického útoku je vypořádání se s hádavým nebo panovačným spolupracovníkem, žárlivou kolegyní, špatně naloženým šéfem nebo nepřejícím příbuzným.Definuje se jako nevědomé nebo vědomé soustředění psychických nebo mentálních energií, jehož cílem je emocionálně ublížit jinému člověku.Nahlodává vaši sebedůvěru a ego, až získáte pocit, že za nic nestojíte. Nebo vám musí ukázat zač je toho loket. 

Příčiny:
- závist - máte něco, co dotyčný chce, a tak vám závidí a zlobí se na vás. Používají většinou lidé, kteří si vůbec neuvědomují co dělají.Na co si tedy dávat pozor? Existuje několik fyzických příznaků nebo reálných projevů, kterým byste měli věnovat pozornost. Lze ověřit pomocí svých mimosmyslových schopností a také uplatnit své psychické síly.Pokud jste intuitik, sledujte, jestli na situaci silně fyzicky reagujete. Pokud jste empatik, věnujte pozornost reakci svých pocitů. Při jasoslyšení, zkoumejte co vám říká váš vnitřní hlas. Pokud jste jasnovidec, zavřete oči, soustřeďte se na své třetí oko a uvidíte, jaké představy se před vámi objeví.

Příznaky psychického útoku:
Za většinou psychických útoků stojí lidé, kteří netuší, co ve skutečnosti dělají, cítí prostě zlost nebo závist a potom všechnu tuto škodlivou energii namíří proti vám. Negativní myšlenky a emoce jiných lidí mohou neúmyslně zasáhnou každého z nás. Je známo, že tyto útoky obvykle zasáhnou nejsnadněji lidi, kteří jsou psychicky senzitivní - jako bývají mágové a čarodějky.Jak se tedy může ochránit senzibil? Odpověď zní: poskytnout mu informace, jakmile zná fakta a pochopí, co se děje, dokáže si s problémem poradit. Jakmile budete mít jasno přijde okamžik osvícení: totiž ten hezký pocit, že se vaše reakce nebo tušení potvrdily. Když budete vyzbrojeni těmito znalostmi, dokážete se snadno ubránit.


Nepříjemný pocit:
Je to dojem, že vám na těle, obličeji nebo oblečení něco ulpívá jako pavučina. Tento pocit vás nutí, abyste si neustále smetali z paží neviditelný prach, nebo zkoumali, jestli nemáte špinavý obličej, košili či kalhoty. Lidé sebou také často škubnou - něco po mně leze....


Pocit, že vás někdo sleduje:
Nejdříve si ověřte, zda vás skutečně někdo nesleduje. Tedy fyzický člověk. Potom se uzemněte, najděte svůj střed a zapojte své nadpřirozené schopnosti. Co vám říká váš instinkt? Jde o přátelskou energii? To co cítíte, je pravděpodobně pátrající psychická energie. Jestliže je nepříjemná, pak hledá slabé místo, pátrá, vznáší se kolem vás a snaží se najít způsob jak se dostat dovnitř.

Pocit tíhy na prsou, na ramenou nebo šíji:
Podobá se pocitu, že vás někdo pozoruje, ale tentokrát je energie skutečně blízko - už je totiž na vás. Obvykle cítíte, že spočívá na některých částech těla což znamená, že skutečně pokrývá vaše tělo a čeká na vhodnou příležitost, aby se dostala dovnitř. Tělo se vás snaží varovat tělesným pocitem.


Bolest v oblasti solar plexu:
Empatikové a intuici vnímají psychický útok právě v této oblasti těla. První věc, kterou uděláme když jsme nervózní - překřížíme paže přes bránici."Prostě se mi sevřel žaludek." - "Jako bych měl kámen v žaludku" - tělo se snaží upoutat vaší pozornost - varovný signál.


Pocit, že jste prázdní nebo nemáte žádnou energii:
Nejdříve nutno vyloučit fyzické onemocnění. V případě ženy vyloučit menstruační cyklus. Ujistěte se, že na vás neleze chřipka nebo rýma nebo že jste unaveni po každodenní práci. Jestli se ale pocit vyčerpanosti objevuje jen v souvislosti s konkrétní osobou nebo místem, znamená to, že se musíte soustředit na své instinkty a zjistit, kdo nebo co problém způsobuje.


Živé, opakující se sny, které jsou velice násilné a zneklidňující:
Pokud máte noční můry a nedíváte se každý večer na horory je pravděpodobné, že podvědomí se vám zoufale snaží něco sdělit. Během dne jsou většinou tato mimosmyslová varování potlačována. Veďte si deník a veškeré sny si zapisujte. Později se ke svým zápisům vraťte, použijte intuici zjištění, co se vám sny snaží sdělit. Část vaší mysli se snaží upoutat vaší pozornost, pak své zážitky dešifrujte - sny ustoupí.

Najednou vás pronásleduje smůla nebo dlouhá řada nepříjemností:
Tento oddíl má dvě části: Indikátory, že je něco špatně: připadáte si jako nemehlo, i když obvykle nejste; neustále zakopáváte; doslova rozbijete všechno na co sáhnete, nebo přestane fungovat to co používáte; najednou se vám začnou ztrácet cenné věci.... A máme dny kdy se nám nic nedaří.
Ale když se problémy táhnou několik dní, máte pocit, že vaše smůla nikdy neskončí, tehdy se musíte naladit na svůj psychický dar a zjistit, co vám říkají vaše instinkty.
Vaše Hellen Fohat 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.